NL  GB  DE
 Zoek
Home  »  Wila Kenniscentrum  »  Kwaliteit en productiviteit  »

Kwaliteit en productiviteit

Kijken we naar de ontwikkelingen in de markt voor dunne plaat en de invloed die dit onvermijdelijk heeft op nieuwe generaties kantpers-machines en hun gereedschappen, dan concentreert zich dit in belangrijke mate op de thema’s productiviteit (en dus de prijs per buiging) en kwaliteit (het Tx/Ty-verhaal).

Het realiseren van betere kwaliteit en hogere productiviteit bij het kanten is een samenspel tussen machines en gereedschappen. Machinebouwers leveren cruciale bijdragen door de ontwikkeling van de al eerder genoemde meerassige computergestuurde achteraanslagen en mechanische en optische sensoren. Door het hoekmeetsysteem uit te breiden tot meerdere punten over de totale lengte van de buiging is het in principe mogelijk om ook de bombering tijdens een buigcyclus computergestuurd aan te passen (adaptief buigproces). Het lijkt een logische stap naar een verdere optimalisering van het kantpersproces, hoewel er altijd sprake blijft van een afweging tussen kwaliteit en kosten. Met name in situaties waar sprake is van relatief milde buigkrachten lijkt er een toenemende rol weggelegd voor elektrische kantpersen. De bovenbalk wordt daarbij bijvoorbeeld bewogen met behulp van een kogelomloopspil of door een systeem van riemen. Theoretisch wordt hierbij over de hele lengte van de machine een constante (en maximale) perskracht bereikt. Pneumatische aandrijvingen zijn in de praktijk minder geschikt gebleken, zeker met het oog op de toenemende nauwkeurigheidseisen.

Ook de automatisering van het kantpersproces krijgt steeds meer aandacht van de machinebouwers. Om de reproduceerbaarheid van het proces te vergroten en om te besparen op dure en vaak schaarse mankracht. De automatische wisseling van gereedschappen, de robothandling van plaatproducten, in combinatie met automatische magazijnsystemen: het zit er allemaal aan te komen. Vooral voor plaatwerktoeleveranciers met frequent wisselende orders lijkt dit een uitkomst. Machinebouwers als bijvoorbeeld Amada, Finn-Power, LVD en Trumpf zijn anno nu, wat betreft kantpersen, al ver gevorderd in dit traject. Op het gebied van gereedschaps- en klemsystemen lijkt New Standard van Wila hoge ogen te gooien. Samen met Wila’s Universal Press Brake Concept wordt de flexibiliteit van het kantpersproces sterk vergroot en bovendien wordt een optimale beheersing van Tx en Ty mogelijk.

De New Standard gereedschappen zijn bovendien al volledig geprepareerd op een toekomstige automatische gereedschapwisseling. Doordat het klantontkoppelpunt verder stroomafwaarts komt te liggen neemt ook de flexibiliteit van de machinebouwer enorm toe. Tegelijkertijd lijkt de toekomst (uit oogpunt van flexibiliteit en maakkosten) aan een modulaire opbouw van niet alleen de gereedschappen, maar ook van klemsystemen. Dit heeft eveneens grote voordelen op het punt van reparatie en onderhoud. Het draagt er tevens aan bij dat de economische levensduur van de kantpers aanzienlijk kan worden verlengd. Naast mechanische klemsystemen hebben inmiddels ook hydraulische versies hun intrede gedaan, waarmee de klemming van alle gereedschappen in één keer wordt gerealiseerd en die zo een bijdrage leveren aan een verdere verkorting van omsteltijden.

Door de inzet en innovatiekracht van zowel machinebouwers als gereedschapmakers begint het kantpersproces zich te ontwikkelen tot een hoogontwikkelde en geavanceerde activiteit binnen de metaalbewerking, zoveel mag na voorgaande opsomming duidelijk zijn© WILA 2014  disclaimer Wila b.v.  |  T +31 573 289 850  |  F +31 573 257 597  |  E info@wila.nl